workshop: crowdsourcing

“hoe organiseer je creatieve processen?”

Crowdsourcing?

Een van de dingen die ik het liefste doe is met een groep mensen projecten te creeren en te realiseren. Noem het crowdsourcing, collectieve creatie, sharing creation, sharing arts, …..

Iedereen is creatief

Koen de Kort stelt in zijn Handboek Brainstormen dat een gemiddeld mens 50.000 gedachten per dag heeft. Het kan niet anders dan dat daar elke dag een paar unieke, creatieve gedachten bij zitten.

Hoe werkt collectieve creatie?

We slechten de veelvoorkomende schutting tussen ‘de creatieven’ en ‘de uitvoerders’. En laten ze samen op gaan in het ontwikkeltraject van het project. Dan verandert ‘creatie en realisatie’ in ‘crealisatie’. Een werkwijze waarbij zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van het potentieel van het team. 

We zorgen voor een veilige omgeving. Zo werken we aan de vaardigheid om op betrekkings (meta)-niveau met elkaar te kunnen praten. Alleen teams waarin veiligheid heerst, zijn tot goed samenwerken in staat. Voorbeeld: niet alleen reageren op iemand die boos is met een inhoudelijke reactie, maar met de vraag “Waarom ben je eigenlijk zo boos?”. Dan gaat het gesprek over de onderliggende zaken, die van invloed zijn op wat er boven de tafel gebeurt.

Maar er zijn meer methodes en randvoorwaarden om creativiteit te laten bloeien in teams. De workshop collectieve creatie geeft inzicht in een aantal methodes, tips & tricks en laat je oefenen met verschillende technieken, aan de hand van actuele voorbeelden en issues uit de praktijk van de deelnemers.

Wat bevordert creativiteit?

Bevorderend is voor creativiteit: werken binnen en met duidelijke structuren. Creativiteit kun je laten ontstaan en groeien, als je zorgt voor structuur en spelregels. Denk aan de spelregel ‘ geen ge-‘maar” bij brainstormsessies.

Walt Disney begreep dit lang geleden al heel goed. Hij geldt nog steeds als een meester in het ontwikkelen van succesvolle creatieve concepten. Robert Dilts, een van de grondleggers van NLP, onderzocht hoe Disney dit aanpakte en werkte dat uit in de Walt Disney Strategie. Deze methode onderscheidt drie stadia in het creatieve proces: de droomfase, de realisatiefase en de fase van de kritiek.

Wat is het resultaat?

Er onstaat gedeeld eigenaarschap, de relaties binnen de groep worden intensiever, iedereen voelt zich gezien en levert en bijdrage, de leden van de groep krijgen de ruimte om hun eigen talent en creativiteit te ontwikkelen.

No tags for this post.