de vraag
Begeleid een aantal brainstorms en ontwikkelingssessies voor een nieuw wetenschapsfestival, gericht op kinderen.

de aanpak
Ik heb twee sessies begeleid waarin de strategie en programma-ideeën zijn gegenereerd.
De strategiesessie was met een brede groep, zodat verschillende belangen vertegenwoordigd waren. In deze sessie zijn doelen, doelgroepen, kernwaarden en randvoorwaarden collectief gedefinieerd. Al snel werd duidelijk dat een nadere definiëring van de doelgroep van belang was. We hebben het Mentality Model toegepast en personabeschrijvingen gemaakt. In de tweede sessie (met het projectteam zijn we dieper op de persona’s ingegaan en hebben we vanuit de belevingswereld van de persona’s programma-onderdelen ontwikkeld.

het resultaat
Een heldere en breed gedragen strategie. Een scherpe, heldere en tastbare definitie van de doelgroepen en een ‘karrevracht’ aan programmaplannen.

#wetenschap #kinderen #strategie #programmamaken

2018

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
strategie- en programmaontwikkeling

Opdachtgever:
Universiteit Utrecht – Wetenschapsknooppunt

No tags for this post.