In 2013 werd in stad en provincie Utrecht 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd met een groot en divers cultureel-maatschappelijk programma. Meer dan 150 deelprogramma’s (theater, muziek, beeldende kunst, debatten, lezingen, wandelingen, exposities, voorstellingen, etc), honderden partners en locaties. De inhoudelijke rode draad: hoe los je conflicten op door middel van dialoog? Een prachtig programma met heel veel hoogtepunten. 

mijn rol
Ik was mede-verantwoordelijk voor de samenstelling en opbouw van het programma, met de artistiek leider. Ik heb overzicht en afstemming georganiseerd intern (marketing, communicatie, productie, programmering) en extern (leveranciers, gemeente, inhoudelijke en facilitaire partners). Ik was opdrachtgever voor externe partijen voor het organiseren van bijvoorbeeld het openingsspektakel op het dak van de A2-tunnel en het slotspektakel op Vliegbasis Soesterberg. 

#cultuur #maatschappelijk #coordineren #programmamaken #projectleiding

2010-13

Rol:
hoofdproducent

Opdacht:
de organisatie/productie van alle Vrede van Utrecht aktiviteiten.

Opdachtgever:
Stichting Vrede van Utrecht 2013

No tags for this post.