de vraag
Villa Zebra werkt met een veertigtal vrijwilligers die het museum draaiende houden. De vrijwilligers hebben dagelijks contact met het publiek. Villa Zebra wil vormgeven aan een nieuw gastvrijheidsbeleid, met input van het team van vrijwilligers.

de aanpak
Ik heb een sessie begeleid met het team van vrijwilligers en de betaalde medewerkers rondom het onderwerp gastvrijheid. Doel van de sessie was het inventariseren van zoveel mogelijk invalshoeken, kennis en ervaringen van de medewerkers over dit onderwerp. Over knelpunten en mogelijke oplossingen. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van methodes en technieken uit Deep Democracry, zoals het gesprek op voeten en de check-in en check-out.

het resultaat
– een gedeeld inzicht in de knelpunten;
– gezamenlijk geformuleerde nieuwe werkwijzen en oplossingen;
– meer onderling begrip en samenhang in het team;
– gedeeld eigenaarschap voor zowel knelpunten en oplossingen.

#creativiteit #kinderen #deepdemocracy #gastvrijheid #eigenaarschap

2017

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
kennis en ervaring delen & ophalen, eigenaarschap delen

Opdachtgever:
Villa Zebra – museum en kunstlaboratorium voor kinderen

in samenwerking met

No tags for this post.