systemisch werk

Systemisch werk is onder andere ontwikkeld door Bert Hellinger en heeft het meest bekendheid gekregen in de vorm van familie- en organisatieopstellingen. 

De kerngedachte van systemisch werk is dat iedereen onderdeel is van een systeem. En (de historie van) het systeem is van invloed op het hier en nu. Dat betekent dat je de huidige situatie kunt duiden vanuit een systemisch perspectief. En, mooier nog!, dat je door aandacht te geven aan het systeem en de systemische geschiedenis, incvloed kunt uitoefenen op hoe het nu gaat in het systeem en op je persoonlijk functioneren. 

Dit doen we door middel van opstellingen. In een opstelling worden verschillende elementen, functies of personen neergezet, vertegenwoordigd door representanten. Systemisch werk haakt aan op het zogenaamde ‘wetende veld’. Doordat de representanten geen kennis hebben van de huidige situatie, laten ze ongefilterd zien wat er speelt, alle gedachten en gevoelens. Dit geeft inzicht en vervolgens ruimte voor verandering.  

Ik pas systemisch werk toe bij individuele begeleiding, bij teamcoaching en bij het oplossen van organisatievraagstukken

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.