vraag
Stukafest is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het landelijke festival draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Het landelijk bestuur onderzoekt de mogelijkheden van professionalisering en een steviger organisatiestructuur. Waarbij de inzichten van de lokale organisatoren van groot belang zijn.

aanpak
Na een intakegesprek met het landelijk bestuur, heb ik een sessie begeleid met zoveel mogelijk vertegenwoordigers van zowel het landelijk bestuur als de lokale organisatoren. In de sessie heb ik (met behulp van technieken uit Deep Democracy) vooral gewerkt aan het onderling delen van kennis en ervaringen. Over knelpunten in de organisatie en communicatie, en de visie op de toekomst en de mogelijkheden van Stukafest. Na de sessie zijn de uitkomsten met het landelijk bestuur nabesproken en heb ik het bestuur geadviseerd.

resultaat
– meer kennis en begrip tussen landelijke en lokale vrijwilligers
– de formulering van concrete oplossingen voor knelpunten
– uitgesproken commitment van zowel landelijk bestuur en lokale organisatoren over deze oplossingen

#cultuur #studenten #strategie #samenwerking #deepdemocracy

2016

Rol:
procesbegeleider & organisatieadviseur

Opdacht:
strategieontwikkeling & verbetering van de samenwerking

Opdachtgever:
STUKAFEST

in samenwerking met

No tags for this post.