de vraag
Er is behoefte aan reflectie met het team op missie, visie, doelen, doelgroepen en activiteiten van Studium Generale Utrecht. En de wijze waarop Studium Generale zich profileert en communiceert. Daarop vervolgens een gezamenlijke visie ontwikkelen.

de aanpak
Twee sessies waarin de missie, visie, doelen, doelgroepen en activiteiten zijn geïnventariseerd en aangescherpt. Er zijn persona’s ontwikkeld, de communicatiemiddelen zijn gelinkt aan de persona’s.

het resultaat
Gedeelde visies op en een overzicht van de mogelijke uitgangspunten voor de communicatiestrategie van Studium Generale. Op basis hiervan kan Studium Generale vervolgens keuzes maken en de strategie bepalen.
.

#wetenschap  #strategie #procesbegeleiding

2017

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
strategieontwikkeling

Opdachtgever:
Universiteit Utrecht – Studium Generale

No tags for this post.