Ik ben mede-oprichter en initiatiefnemer van Sharing Arts Society. Sharing Arts Society is sinds 2016 eindverantwoordelijk voor de organisatie van de Utrechtse Sint Maarten Parade. Een verbindende, kleurrijke en verlichte optocht in de traditie van de Sint Maarten Viering. Delen staat centraal, er zijn meer dan 1000 mensen uit heel de stad actief betrokken, in het maken van muziek, van lichtsculpturen en acts voor de parade. 

mijn rol
In 2016 en 2017 was ik zakelijk leider van Sharing Arts Society en projectleider van de Sint Maarten Parade. En daarmee, samen met de artistiek leider, eindverantwoordelijk voor de financiering organisatie van de parade.  

#cultuur #verbinden #Utrecht

#conceptontwikkelen #fondswerving 

2016-17

Rol:
projectleider

Opdacht:
projectleiding, conceptontwikkeling, fondswerving

Opdachtgever:
Sharing Arts Society, Utrecht

No tags for this post.