de vraag
Het sponsorbeleid van de Rabobank richt zich sinds 2017 steeds meer op het ondersteunen van lokale verenigingen en stichtingen, cultureel, sportief of anders. Verenigingen worden actief uitgenodigd om aan te geven op welke vraagstukken ze ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan gaan om ledenaanwas, verbinding binnen de club, financiele vragen, duurzaamheid, etcetera.

de aanpak
In de rol van procesbegeleider faciliteer en begelid ik het proces van informeren, inspireren, selecteren van verenigingen en het maken van een plan van aanpak. Er worden per lokale Rabobank 8 tot 10 organisaties geselecteerd en begeleid. De aanpak bestaat uit een inspiratieavond, er worden intakegesprekken gevoerd om de vraag scherp te krijgen en advies op maat te kunnen bieden. Vervolgens begeleiden we de verenigingen bij hun vraagstukken.

het resultaat
Lokale verenigingen zijn een stap verder in het oplossen van hun vraagstuk.

#cultuur #sport #maatschappelijk #procesbegeleiding #vereniging

2018-heden

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
verenigingsondersteuning begeleiden

Opdachtgever:
NOC*NSF & Rabobank
(i.s.m. LKCA)

No tags for this post.