projectmanagement

“waarheen, waarvoor?”

Ik heb ervaring in het managen van grote en complexe projecten. Vooral in de non-profit sector, kunst & cultuur, evenementen en maatschappelijke projecten en campagnes. Ik houd er van om mensen, organisaties, projecten en processen verder te helpen. Ze naar een hoger plan te brengen. Mijn positief-kritische houding, mijn sociale vaardigheden en analytische kracht zet ik in om projecten gefocust, doelgericht en effectief te laten verlopen. Zodat we het niet alleen goed doen, maar ook ‘het goede’ doen. Mijn ingrediëntenlijst voor goed projectmanagement:

werken met het doel voor ogen

heldere doelstellingen en -groepen, kern- en randvoorwaarden geven focus en richting

het geheel is meer dan de som der delen

balans in partnerships creëert meerwaarde en synergie

de juiste persoon op de juiste plek

een goede teamsamenstelling zorgt voor een optimale inzet van talent en kennis

ken je mogelijkheden

..maar vooral ook je beperkingen. Erkenning van sterkte en zwakte leidt tot betere teamprestaties

wie heeft wat voor het zeggen?

heldere bevoegdheden en organisatiestructuur geven duidelijkheid en rust

hoe praten we met elkaar?

open communicatie en vrije uitwisseling van gedachten zorgen voor een optimaal gebruik van talent en kennis in het team

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.