procesbegeleiding

“als je de weg wilt vinden, moet je durven verdwalen”

 

Bij procesbegeleiding gaat het om ruimte creëren en voorwaarden scheppen. Om de deelnemers aan het proces zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.

Dat vraagt om neutraliteit, onbevooroordeeld kijken en luisteren naar wat zich aandient. En ook ruimte geven aan wat op het eerste gezicht irrelevant lijkt. Omdat dat later toch van belang kan blijken.

‘Durven verdwalen’, zo noem ik dat. Met het doel om zoveel mogelijk uit de groep te halen. En tegelijkertijd altijd gericht op het doel van het proces.

Het gaat ook over het stellen van kritische vragen en het introduceren van andere gezichtspunten, waardoor nieuwe inzichten kunnen onstaan.

Procesbegeleiding gaat ook over nudging, kleine duwtjes op het juiste moment. Zonder de groep daarbij kwijt te raken. Het is een samenspel van volgen en leiden.

Bij procesbegeleiding gaat het ook over structuur. Het aanbrengen van kaders en structuren voor het voeren van het gesprek, het gebuiken van modellen om de samenhang duidelijk te maken, het toepassen van fasering in het proces.

Het is de paradox van de structuur die nodig is om daarbinnen vrij te kunnen bewegen. 

Binnen de perken
zijn de mogelijkheden
even onbeperkt als
daarbuiten Jules Deelder

Ik lever geen kant-en-klare oplossingen, maar leer organisaties en teams om zelf met hun vraagstukken om te gaan, bijvoorbeeld door het toepassen van nieuwe methodes, modellen en technieken. 

In alle gevallen moet de de groep zich eigenaar blijven voelen van het proces en het resultaat.

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.