“op de wind heb je geen invloed, wel op hoe je je zeilen zet”

Ik hou ervan om mensen, organisaties, projecten en processen verder te helpen. Ze naar een hoger plan te brengen. Mijn positief-kritische houding, sociale vaardigheden en systemische blik zet ik in om projecten en processen gefocust, doelgericht en effectief te laten verlopen. Zodat we het niet alleen goed doen, maar ook ‘het goede’ doen.

Ik ben van nature rustig, vriendelijk, en kan goed luisteren, observeren en analyseren. In het werken met groepen heb ik oog voor wat zich aandient en kan ik daarop improviseren. Steeds met het doel voor ogen. Ik ben onbevangen, nieuwsgierig en als het nodig is confronterend

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van co-creatieprocessen en crowd-sourcing. Processen waarin de doelgroep nauw betrokken is bij het proces en het bereiken van de beoogde doelen. De kunst is om steeds de balans vinden tussen regievoering en ruimte geven aan de groep. Fascinerende processen. Ik (bege)leid projecten, mensen en teams met hoofd en hart.

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.