de vraag
Ontwikkel en begeleid een brainstormsessie met een brede vertegenwoordiging van Utrechters om ideeen te genereren voor acties rond de komende restauratie van de Domtoren. 

de aanpak
Ik heb een sessie bedacht en begeleid waar ideeën zijn gegenereerd. Tweede doelstelling van de avond was om de groep mensen te engageren en daarmee ambassadeur te maken voor de actie Onde Eigen Dom. 
Via het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen bij de Domtoren ontstond verbinding. De deelnemers brainstormden volgens de Walt Disney Strategie in kleine groepen. De interessante zaken uit de oogst werden vervolgens plenair opgehaald en gedeeld.

het resultaat
Een karrevracht aan ideeen en een groep mensen die zich verbonden voelt met het project en die in de toekomst nog eens gevraagd kunnen worden om een bijdrage.

#Utrecht #procesbegeleiding #programma #brainstorm

2018

Rol:
procesbegeleider, moderator

Opdacht:
brainstormsessie

Opdachtgever:
Stichting Utrechts Eigen Dom

No tags for this post.