De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

de vraag
Er is beheofte aan uitwisseling van kennis, knelpunten en ervaringen tussen projectleiders van Sportimpulsprojecten.

de aanpak
Ik heb sessies begeleid waarin de projectleiders met elkaar in gesprek gingen over de praktijk van de uitvoering van de projecten. Welke knelpunten kom je tegen? Welke oplossingen kun je met elkaar delen? Aan welke inhoudelijke verdieping is behoefte? 

het resultaat
De sessies leverden inspiratie en kennis op bij de deelnemers en daarnaast een schat aan informatie voor de programmamanager van NOC*NSF, voor het bepalen van het ondersteuningsaanbod. 

#sport #welzijn #ervaring delen #gespreksleiden

2018

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
kennisdeling

Opdachtgever:
NOC*NSF / Sportimpuls

No tags for this post.