de vraag
Ontwikkel en begeleid een viertal inspiratiesessies voor bestuurders van voetbalclubs over Het Werven en Binden van Vrijwilligers.

de aanpak
Met een aantal collega-procesbegeleiders en verenigingsadviseur van de KNVB ontwikkelden we een inspiratieavond, waarin het gedachtengoed van Back 2 Basics centraal staat. Na een korte presentatie en inspirerende video gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hun ambities, successen en uitdagingen. Opvallende zaken werden plenair opgehaald en gedeeld. Aan het eind van de avond is geinventariseerd welke hulpvragen er zijn bij de verenigingen. Dit is het startpunt voor het bepalen van het vervolgtraject, waarbij verenigingen ondersteuning krijgen bij het realiseren van hun ambities en tacklen van hun uitdagingen.

het resultaat
Geinspireerde bestuurders, kennisuitwisseling en voor de KNVB een vracht aan concrete ondersteuningsvragen..

#sport #verenigen #vrijwilligers #procesbegeleiden

2018-heden

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
inspireren, kennis delen, informeren
Opdachtgever:
KNVB – regio Zuid
No tags for this post.