Wat voor type ben je? En wat betekent dat voor je persoonlijke en teameffectiviteit?

De DISC analyse is een methode om meer inzicht te krijgen in je voorkeursgedrag en hoe je communiceert. Aan de hand van een test wordt een rapport gemaakt waarin een uitgebreide beschrijving staat van je stijl. Het rapport wordt besproken. Door de analyse krijg je (beter) zicht op hoe je functioneert in je werk en hoe je communiceert met anderen. Het verschaft bewustzijn over je kwaliteiten en je valkuilen en is daarmee een basis voor andere, effectievere vormen van gedrag en communicatie. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit van teams.

De letters DISC staan voor 4 verschillende persoonlijkheiddstijlen.

Wil je weten wat DISC voor jou of je team kan betekenen? Ik vertel je graag alle ins en outs. 

Ik verzorg ook regelmatig  korte kennismakingsworkshops over het toepassen van DISC in teamcoachingstrajecten. De workshops vinden plaats op een centrale locatie in het land.

Daadkrachtig, Direct

Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen.

Snelle acties en taakgericht.

Interactief, Inspirerend

 

Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt. 

Snelle acties en mensgericht.

Stabiel, Sociaal

 

Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving. 

Rustige benadering en mensgericht.

Conformerend, Consciëntieus

 

Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures. 

Rustige benadering en taakgericht.

De DISC analyse geeft zicht op hoe je je verhoudt tot deze vier stijlen. Welke past het meeste en welke het minste bij je? Het begrijpen van je eigen stijl helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

DISC in teams

DISC is een zeer bruikbaar middel om de communicatie in teams te analyseren en te verbeteren. Hiervoor is het teamwiel ontwikkeld, dat een beeld geeft van de teamsamenstelling aan de hand van de voorkeursstijlen van de teamleden. Zo worden de verschillende dynamieken, kwaliteiten en valkuilen in teams helder en bespreekbaar.

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.