deep democracy

“the larger goal of deep democracy is not me changing you and you changing me. But learning how to relate.”
Arnold Mindell

 

“Als verschillen er niet mogen zijn, dan gaan ze ondergronds.”

In een groep zit veel wijsheid. Maar die wijsheid wordt niet altijd optimaal benut. Er zijn allerlei redenen waarom mensen zich niet uitspreken in een groep. En daarmee gaat een enorm potentieel verloren. Deep Democracy werkt vanuit de overtuiging dat iedere groep alle capaciteiten en wijsheid in huis heeft om de kwesties waar de groep mee wordt geconfronteerd, op te kunnen lossen. 

Deep Democracy is een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en bruikbaar maakt. De methode is inzetbaar om in vastgelopen teams de communicatie en samenwerking weer op gang te brengen. Daarnaast is het een leuke en praktische methode om democratische besluitvorming vorm te geven. Of om het maximale uit een groep te halen, bijvoorbeeld in een team dat aan een project werkt of in een creatieproces.

Het is een geschikte aanpak voor iedereen die graag de potentie van en tussen groepen ten volle wil benutten. Door het gebruik van de gespreksmodellen en begeleidingstechnieken van de Lewis-methode van deep democracy, ontstaat een proces waarbij niemand wordt buitengesloten, diversiteit een gegeven is en de wijsheid van de minderheid kan worden benut in de besluitvorming. Onderlinge relaties worden verdiept, de intelligentie van de groep benut. Deep democracry vergroot het zelfdragend en zelfoplossend vermogen van teams.

Ik pas Deep Democracy toe volgens de methode van Myrna en Greg Lewis. Deze ‘Lewis methode’ werd in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven in Zuid-Afrika. Sindsdien wordt het succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

De Grote Ontluchting

Het ventiel moet open om de opgekropte drift te laten ontsnappen. Pas dan kunnen we de ander dan weer zien voor wat die is – en waar die vandaan komt. Actrice Nazmiye Oral sleepte haar moeder het toneel op en ging in de publieke ruimte het gevecht met haar aan. In de theatervoorstelling Niet meer zonder jou zegt ze: “Ik laat mij niet tot een vreemde maken”. Het is een zeer persoonlijke uitroep die in een andere constellatie tegen heel Nederland gericht kan zijn. Journalist Rutger Lemm beschrijft in De Volkskrant zijn buurtgenoot Patrick, die vanuit een tuinstoel de straat in de gaten houdt. Het is juist deze man die hem en zijn vriendin uit hun bubbel trekt. Als ze een biertje afwimpelen, slaat hij een nogal directe toon aan: “neem gewoon een biertje, ouwe kut”. Hij blijkt de bindende factor in de buurt. Ze horen hem zijn levensmotto verkondigen tegen zijn kleinkinderen: “Iedereen is lief.” Wanneer we het idee van een samenleving niet los willen laten, dan kunnen we niet anders dan accepteren dat we daarmee een onontkoombare verbinding aan zijn gegaan. We zullen voorbij de frustratie de gemeenschappelijke ijkpunten moeten zoeken. De wijsheid die we daarbij nodig hebben kan in een volksbuurt op straat liggen. Eenieder draagt iets van wijsheid in zich. Er zijn 17 miljoen kansen op een bijdrage aan het grotere geheel. Aan ons de vraag hoe groot de cirkel is die we, elk voor onszelf, willen trekken.

citaat uit de Trendrede 2017

Democratie & autocratie

Deep democracy is zowel in hiërarchische als in democratische situaties bruikbaar. Zeker voor processen waarin co-creatie van belang is en waarin meerdere perspectieven samen tot de maximale oplossing moeten leiden kan een groep veel winst behalen met deze aanpak. Het geeft handen en voeten aan termen als ‘co-creatie, inclusie, verbindend- en participatief leiderschap’.

Het biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie.

Niet de verschillen wegpoetsen, maar onderzoeken
In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manier om ‘onderhuids’ en in de ‘onderstroom’ tegen te spartelen. We mopperen wel op de gang, maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ja tegen een voorstel, maar doen nee en we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kon. In elk team, maar zeker in een (cultureel) divers team, speelt een dergelijke dynamiek. Om escaleren te voorkomen, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken.

 

Rob van Doggenaar heeft ons een inspirerende workshop gegeven over het onderwerp ‘Deep Democracy’. In de workshop behandelde hij een methode die handvatten biedt aan besluitvorming, waarbij ook aandacht wordt besteed aan tegenstellingen en minderheden binnen een groep. In de workshop behandelde we een realistische casus, waardoor we direct het effect van de methode konden ervaren. We waren zeer positief verrast door de workshop. Rob zijn aanpak is zeer prettig. De oprechte interesse en persoonlijke benadering zette de workshop extra kracht bij. De workshop is een aanrader voor vrijwel iedere organisatie. Leuke extra: ook meteen een moment van teambuilding.

Judith Oostrom

projectleider, Cafe Theater Festival

 

 Workshops en begeleiding

Wil je weten hoe Deep Democracy kan bijdragen aan jouw team of organisatie? Ik kom graag langs voor een oriënterend gesprek.

Ik verzorg ook korte Introductieworkshops Deep Democracy. In een workshop van 2,5 uur leer je de basisprincipes kennen en ga je er mee aan de slag. Je gaat naar huis met een paar praktische tools die je meteen kan inzetten.

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.