de vraag
De Vrijstaat is een dynamische organisatie waarbinnen jaarlijks veel verschillende projecten worden georganiseerd met een klein team. Hoe kunnen we de organisatie van de projecten zo goed en effectief mogelijk organiseren?

de aanpak
Ik heb 2 heidagen begeleid voor het gehele team. Hierbij is geïnventariseerd hoe de organisatie nu is vormgegeven en welke knelpunten er zijn. Vervolgens zijn we collectief gaan brainstormen over mogelijke oplossingen voor de knelpunten. Ik heb mijn ervaring er aan toegevoegd. En gezorgd voor structuur en overzicht.

het resultaat
– een gedeeld inzicht in de knelpunten;
– gezamenlijk geformuleerde nieuwe werkwijzen afspraken over werkwijzen en de organisatie van de interne communicatie;
– meer onderling begrip in het team;
– gedeeld eigenaarschap voor zowel knelpunten en oplossingen.

#cultuur #samenwerking #structuur #projecten #teambuilding

2017

Rol:
procesbegeleider & organisatieadviseur

Opdacht:
procesbegeleiding

Opdachtgever:
Kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat

No tags for this post.