de vraag
De Enck is een sociaal cultureel centrum met ook een maatschappelijke opdracht. De Enck voert haar activiteiten op commerciële basis uit. De uitdaging voor de Enck is om de juiste balans te (blijven) vinden tussen het sociaal culturele/ maatschappelijke en het commerciële aspect. De Enck wil graag kansen en mogelijkheden in de markt nader gaan onderzoeken. De Enck heeft de ambitie uitgesproken om:

– het Businessmodel toekomstbestendig te maken
– een Marketing- en Salesplan op te stellen en uit te werken

de aanpak
De aanpak is procesbegeleiding. Alle stappen worden doorlopen mét de mensen van De Enck, het eigenaarschap van het proces en het resultaat blijft in hun handen. Het proces is daarmee ook een leerproces voor het team. Men leert een manier van kijken en werkwijze aan, die in de toekomst inzetbaar blijft. We maken in de begeleiding gebruik van systemisch werk, The Golden Circle, het Business Model Canvas, Persona’s en de sales-funnel.

het resultaat
Een heldere en breed gedragen strategie. Uitgewerkt in concrete formulering van sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, doelgroepen, en een marketing- en salesplan.

In samenwerking met Pien Rommens (PR-advies).

#cultuur #maatschappelijk #strategie

#verbinden #procesbegeleiding

2018

Rol:
procesbegeleider, organisatieadviseur

Opdacht:
strategieontwikkeling en marketing- & communicatieadvies

Opdachtgever:
Rabobank Oirschot
(Rabo Verenigingsondersteuning)

No tags for this post.