Gezocht: pioniers met visie!

vraag
Vereniging Bartimeus Sonneheerdt (VBS) heeft de ambitie geformuleerd om blinden en slechtzienden meer te betrekken bij het werk van de vereniging. Hoe dit aan te pakken?

aanpak
Een pressure cooker conceptontwikkelingstraject met acht blinden en slechtzienden (pioniers met visie), om samen plannen te ontwikkelen voor hoe deze ambitie gerealiseerd zou kunnen worden. Ik heb een 5-daagse ontworpen en begeleid, met daarin theorie (bvb. over creativiteit), gastsprekers (bvb over trends), brainstormsessies en presentaties aan de medewerkers van VBS.

resultaat
De plannen van de groep projectpioniers zijn uitgewerkt in een concept, dat heeft geleid tot het in dienst nemen van 4 mensen met een visuele beperking, die zich bezighouden met het opzetten van een netwerk en het uitvoeren van concrete acties die de levenskwaliteit van mensen met een visuele beperking moeten verbeteren.

#visuele beperking #teambuiling #conceptontwikkeling #deepdemocracy

2016

Rol:
procesbegeleider

Opdacht:
conceptontwikkeling & teambuiling

Opdachtgever:
Bartimeus Sonneheerdt

No tags for this post.