de vraag
In 2018 bestaat het stadsdeel Leidsche Rijn (bestaande uit Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern) 20 jaar. Zorg dat er een programma komt om dat te vieren, waarbij zoveel mogelijk mensen en organisaties uit Leidsche Rijn betrokken zijn.

de aanpak
De werkwijze is vergelijkbaar met die van het cultuurprogramma van Le Tour Utrecht in 2015. Bewoners en organisaties worden actief uitgenodigd om programma te maken. Er is een leidend thema (NIEUWE BUREN?) dat inspireert en verbindt. De potentiele deelnemers worden geinformeerd en geinspireerd en indien nodig actief benaderd om deel te nemen. Er worden initiatieven aan elkaar verbonden. Bij de samenstelling van het programma zorg ik voor diversiteit, spreiding in tijd en ruimte en een goede opbouw.

het resultaat
Een crowd-sourced programma dat viert dat Leidsche Rijn 20 jaar bestaat, zoor en door bewoners, een programma dat mensen verbindt aan elkaar en met hun woonomgeving.

#cultuur #sport #natuur #community

#overheid #crowdsourcing

2017-18

Rol:
projectleider & programmamaker

Opdacht:
programmamaken

Opdachtgever:
Gemeente Utrecht – 
Stichting 20 jaar Leidsche Rijn

No tags for this post.