Rob van Doggenaar

procesbegeleider, interim-manager, facilitator

In mijn werk komen dingen bij elkaar die ik goed kan: het creëren van een veilige, vertrouwde setting, het bieden van structuur & het stellen van de juiste vragen.

Deze talenten zet ik in bij het faciliteren en begeleiden van ontwikkelingsprocessen, brainstormsessies, teambijeenkomsten, vergaderingen en workshops.

Vooral in situaties waar het er om gaat om zoveel mogelijk kennis, wijsheid en ervaring uit de groep te halen ten dienste van het gezamenlijke doel.

procesbegeleider

bij strategieontwikkeling,
co-creatieprocessen en brainstormsessies

interim-manager

in organisaties met een veranderwens

facilitator

van gesprekken over onderwerpen
die mensen raken

Daarnaast begeleid in ook mensen bij kun persoonlijke ontwikkeling.
Dat doe ik onder de vlag van Hart & Plek.
Klik hier als je er meer van wilt weten.

Hart & Plek - verandercoach voor mensen & organisaties

www.hartenplek.nl

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht

post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.