Theater Inc.

Ontwikkeling en teambuilding vanuit een theatraal perspectief

projectmanagement

van culturele, sportieve, educatieve en maatschappelijke projecten en campagnes

procesbegeleiding

bij strategieontwikkeling, co-creatieprocessen, crowd-sourcing en (creatieve) teamprocessen

organisatieadvies

voor non-profitorganisaties in cultuur, zorg en maatschappij

gespreksleiding

bij gesprekken over maatschappelijke thema’s die mensen raken

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht

post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.