Rob van Doggenaar

procesbegeleider, verbindingsmanager, verandercoach

procesbegeleider

bij strategieontwikkeling,
co-creatieprocessen en brainstormsessies en gesprekken die er toe doen

verandercoach

voor mensen en organisaties met een veranderwens

verbindingsmanager

verbinden vanuit verschillen en zo samen het verschil maken

In mijn werk komen dingen bij elkaar die ik goed kan: het creëren van een veilige, vertrouwde setting, het bieden van structuur & het stellen van de juiste vragen.

Deze talenten zet ik in bij het faciliteren en begeleiden van verander/ontwikkelingsprocessen, brainstormsessies, teambijeenkomsten, vergaderingen en workshops.

Vooral in situaties waar het er om gaat om zoveel mogelijk kennis, wijsheid en ervaring uit de groep te halen ten dienste van het gezamenlijke doel.

Kijk ook eens op de website van mijn andere bedrijf: Hart & Plek.
Klik hier als je er meer van wilt weten.

Hart & Plek - individuele coaching | relatiecoaching | familieopstellingen

www.hartenplek.nl

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht

post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.