Rob van Doggenaar

procesbegeleider, coach bij veranderingen, moderator

In mijn werk komen twee dingen bij elkaar die ik goed kan: het bieden van structuur & het creëren van een veilige, vertrouwde setting.

Deze talenten zet ik in bij het faciliteren en begeleiden van ontwikkelingsprocessen, brainstormsessies, teambijeenkomsten, vergaderingen en workshops.

Vooral in situaties waar het er om gaat om zoveel mogelijk kennis, wijsheid en ervaring uit de groep te halen ten dienste van het gezamenlijke doel.

procesbegeleider

bij strategieontwikkeling,
co-creatieprocessen en brainstormsessies

coach bij veranderingen

bij veranderingen in organisaties, planontwikkeling en (creatieve) teamprocessen

moderator

bij gesprekken over onderwerpen
die mensen raken

Ik begeleid ook mensen, teams en organisaties bij hun ontwikkeling.
Dat doe ik onder de vlag van Hart & Plek.
Klik hier als je er meer van wilt weten.

Hart & Plek - wij brengen mensen & organisaties in beweging

www.hartenplek.nl

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht

post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216

No tags for this post.