deep democracy

“een andere manier om het gesprek te voeren”

meer...

DISC

“kennis van je stijl geeft ruimte voor verandering”

meer...

projectmanagement

van culturele, educatieve en maatschappelijke projecten en campagnes

procesbegeleiding

bij strategieontwikkeling, co-creatieprocessen, crowd-sourcing en (creatieve) teamprocessen

coaching

bij persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het nieuwe leiderschap is dienend en ethisch gedreven, zoekt naar een verbindende taal. Modern teamwork ontstaat niet binnen een strakke hiërarchie, maar in een tijdelijke, kansgerichte hub, een knooppunt binnen een netwerk. De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer. Hij kan uit de situatie stappen om het grotere plaatje te zien en is zich altijd bewust van wat hij waarom doet. Hij weet voorbij de schil van cynisme het gemeenschappelijke in zijn collega’s te raken en hen vanuit intrinsieke motivatie te committeren aan de organisatiedoelen.

citaat uit Trendrede 2017

op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor mijn nieuwsbrief.

Rob van Doggenaar | projectmanagement – procesbegeleiding – coaching
Alberdingk Thijmstraat 27

3532 VL Utrecht
post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216