Theater Inc.

Ontwikkeling en teambuilding vanuit een theatraal perspectief

meer...

deep democracy

“een andere manier om het gesprek te voeren”

meer...

DISC

“kennis van je stijl geeft ruimte voor verandering”

meer...

coaching

bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, voor persoonlijke effectiviteit

procesbegeleiding

bij strategieontwikkeling, co-creatieprocessen, crowd-sourcing en (creatieve) teamprocessen

teamcoaching

voor betere communicatie en effectievere teams

projectmanagement

van culturele, educatieve en maatschappelijke projecten en campagnes

Het nieuwe leiderschap is dienend en ethisch gedreven, zoekt naar een verbindende taal. Modern teamwork ontstaat niet binnen een strakke hiërarchie, maar in een tijdelijke, kansgerichte hub, een knooppunt binnen een netwerk. De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer. Hij kan uit de situatie stappen om het grotere plaatje te zien en is zich altijd bewust van wat hij waarom doet. Hij weet voorbij de schil van cynisme het gemeenschappelijke in zijn collega’s te raken en hen vanuit intrinsieke motivatie te committeren aan de organisatiedoelen.

citaat uit Trendrede 2017

Alberdingk Thijmstraat 27
3532 VL Utrecht

post@robvandoggenaar.nl
06 2470 6216